Poznaj nas!

Jesteśmy największym producentem domów gotowych w Polsce – zatrudniamy ponad 1900 pracowników w swojej siedzibie w Bielsku Podlaskim, w biurze w Białymstoku oraz w przedstawicielstwach w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Austrii. W 2015 roku firma zadebiutowała w rankingu 500 największych firm w Polsce według dziennika Rzeczpospolita, a także otrzymała m.in. tytuł Orła Eksportu Województwa Podlaskiego. W związku z intensywnym rozwojem Danwood w czerwcu br. ruszyła budowa nowej hali produkcyjnej – dzięki niej nasze możliwości produkcyjne wzrosną do 1,4 tys. domów rocznie, a zatrudnienie w firmie znajdzie kolejne 120 osób. W 2016 roku zainwestowaliśmy także w zakup kompleksu budynków w Białymstoku, w których na łącznej powierzchni przekraczającej 8 tys. mkw. ulokowaliśmy nasze nowe biuro techniczne.

Robotnicy pracujący na budowie

Jak pracujemy?

Dla firmy Danwood największą wartością są pracujący w niej ludzie, dlatego pomagamy im w rozwoju zawodowym, dajemy możliwość wyboru miejsca pracy i stwarzamy warunki do zdobywania niezbędnej wiedzy. Dzięki systemowi szkoleń nasi pracownicy są doskonale przygotowani do pracy zarówno na zagranicznych budowach, jak i w Zakładzie Produkcji Domów. Ta wszechstronność pozwala im na decydowanie o miejscu pracy, w zależności od ich potrzeb i sytuacji rodzinnej. Jako nowoczesna firma budowlana dajemy naszym pracownikom możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji, dlatego planujemy uruchomienie Centrum Szkoleniowego w Białymstoku. Będą tam realizowane m.in. szkolenia nowozatrudnionych pracowników, cykliczne szkolenia pracowników budów oraz spotkania szkoleniowe z kierownikami budów dotyczące metod wykonywania prac standardowych i nowych rozwiązań wdrażanych przez firmę.

W Danwood od lat stawiamy na kształcenie młodzieży i dlatego współpracujemy z Zespołem Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz z Zespołem Szkół Zawodowych w Hajnówce. Dzięki tej współpracy młodzi ludzie z klas budowlanych mogą uczyć się zawodu, w którym na pewno znajdą pracę w naszej firmie. We współpracy z Politechniką Białostocką w 2015 roku uruchomiliśmy także pierwsze Menedżerskie Studia Podyplomowe dla Inżynierów Budownictwa i w całości je sfinansowaliśmy. W październiku 2016 roku rusza druga edycja tych studiów. Wszystkim, którzy je ukończą gwarantujemy zatrudnienie w Danwood. Dziś pracuje z nami już 30 absolwentów pierwszej edycji tego kierunku.

Nasi pracownicy o nas

/